MECHELEN Fotograaf David Legrève presenteert zijn eerste fotoboek Weldra Opening met een tentoonstelling in Het Predikheren

David Legrève laat eerste fotoboek drukken bij Buroform

De Mechelse persfotograaf David Legrève bracht onlangs zijn eerste boek uit. ‘Weldra Opening’ is zijn persoonlijke weergave van het afgelopen coronajaar. Een uniek tijdsdocument dat de hele situatie op prachtige wijze in beeld brengt. En wij mochten dit fotoboek drukken.

MECHELEN Fotograaf David Legrève presenteert zijn eerste fotoboek Weldra Opening met een tentoonstelling in Het Predikheren
David Legrève presenteert zijn eerste fotoboek Weldra Opening.

“Een week na de eerste lockdown ben ik aan dit project begonnen”, vertelt David Legrève. “Op 13 maart brak de crisis uit, wat uiteraard een weerslag had op mijn dagelijks werk. Aanvankelijk was ik bang om met anderen in contact te komen. Ik wilde niet besmet worden, laat staan zelf mensen besmetten. Ik nam snel mijn foto’s en haastte me naar huis. Tot ik begon te beseffen dat heel de situatie op visueel vlak erg boeiend was. Typische opdrachten zoals een huwelijksjubileum of een nieuwe winkel fotograferen kregen plots een andere dimensie. Die zichtbare veranderingen wilde ik documenteren. Nadat ik eerst mijn ogen had gesloten uit angst, ontdekte ik op slag een andere wereld.”

Slapende hond sleutelmoment

Als je vandaag het Predikheren in Mechelen bezoekt, kan je een selectie van de beelden bewonderen. Nog tot 21 februari worden in de stadsbibliotheek veertien foto’s tentoongesteld, als voorsmaakje van het 100 pagina’s dikke boek. Van oudjes die een jubileum vieren achter glas tot een online verjaardagsfeestje en de ontsmetting van de Sint-Romboutskathedraal. + Een van de meest opmerkelijke foto’s is misschien wel die van een slapende hond in een verlaten etalage.

“Dit is het sleutelbeeld van de reeks”, zegt hij. “Die vredig slapende hond evoceert een zekere rust, stilte en schoonheid. Tegelijk gaat er een zekere dreiging van uit: leeft het dier nog of niet? Die negatieve ondertoon is typerend voor de onwezenlijkheid van de crisis. Toch is het dit beeld dat me bevrijd heeft van mijn angst. Ik was plots klaar om meer tijd te nemen voor mijn foto’s.”

De foto’s vormen een gevoelsmatige weergave van het leven zoals het momenteel is: vol vertwijfeling, onzekerheid, absurditeit.

Buroform mag fotoboek drukken

En toen mochten wij Davids fotoboek drukken! In samenwerking met de fotograaf en grafisch vormgever Tina De Souter, die het hele proces van samenstelling tot drukproces begeleidde. “Ik ben heel tevreden over het resultaat en eigenlijk over de samenwerking in het algemeen”, glimlacht Legrève. “De snelheid en gerichtheid waarmee er op onze vragen is geantwoord vind ik een grote plus. Het boek straalt echt uit wat ik wil vertellen. De cover bestaat uit een ruw natuurlijk karton waarin het openingsbeeld gestanst is. Daarnaast hebben we gekozen voor een open rug. Je ziet de lijm en bindwijze, wat heel mooi samengaat met het coverbeeld: een onafgewerkte vitrine waarin de woorden ‘weldra opening’ geschreven staan. De combinatie van dat rauwe en grauwe beeld en de ongekunsteldheid van het boek vatten meteen de sfeer die ik wou overbrengen.”

De combinatie van het rauwe en grauwe beeld en de ongekunstelde look-and-feel van het boek vatten meteen de sfeer die ik wou overbrengen.